Pro-eko
Elżbieta Bech
2
Pro-eko 2 Elżbieta Bech

Zbieranie i transport odpadów nie niebezpiecznych

O firmie

Firma „Pro-eko 2” Elżbieta Bech powstała w maju 2009 roku jako kontynuatorka firmy pod nazwą Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „Pro-eko” Aleksander Bech działającej od 1999 roku. Jesteśmy firmą rodzinną, w której sumienność i odpowiedzialność są na pierwszym miejscu.
Firma zajmuje się głównie działalnością związaną ze zbieraniem i transportem odpadów nie niebezpiecznych. Od 2001 roku do końca marca 2019 roku prowadziliśmy także działalność polegającą na przetwarzaniu odpadów o kodach 101006 oraz 101008. W chwili obecnej jesteśmy na etapie uzyskania nowej decyzji na przetwarzanie w nowej lokalizacji.
Klientami naszej firmy są gównie garbarnie oraz producenci wyrobów skórzanych, tekstylnych oraz firm działających w zakresie odzysku i przetwarzania odpadów.

Zakres działalności

Firma widnieje w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny pod numerem 6650/2009. Posiadamy ważne decyzje na zbieranie odpadów wydane przez Starostwo Gliwickie. Obecnie nasza działalność skupia się na kodach:
Kod odpadu Nazwa odpadu
04 01 01 Odpady z mizdrowania
04 01 02 Odpady z wapnienia
04 01 06 Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
04 01 07 Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom
04 01 99 Inne niewymienione odpady
19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
Nasza firma rozwija się z każdym dniem, stale poszerzając swoją ofertę. Jeśli nie znalazłeś interesujących Cię kodów odpadów skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Kontakt

Siedziba firmy:
44-238 Czerwionka – Leszczyny, ul. Narutowicza 3
Adres prowadzenia działalności:
44-193 Knurów, ul. Szybowa 44
NIP:  6421446989
REGON:  241198225
Numer BDO:  000019144
Telefon:  504 909 406
Adres e-mail:  proeko1965@o2.pl